Publicația industriei regionale de IT & outsourcing

Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2023

TIMM 2023 - pinmagazine

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Iași (AIMM Iași) organizează, în perioada 1 – 3 noiembrie a.c., TÂRGUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII  2023, eveniment ce va avea loc la Iaşi, în incinta Palas Mall – Atrium.

Pentru a participa la târg, operatorii economici se pot înscrie pe site-ul www.programe-imm.ro, la secțiunea TIMM Iași, aplicaţia urmând să fie deschisă începând cu data de 12.10.2023, ora 10:00. Ultima zi în care se pot face înscrieri este 29.10.2023, ora 20:00.

Dintre beneficiile acordate operatorilor economici participanți, fac parte:

  • Asigurarea participării gratuite la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii electronice în cadrul programului;
  • Acordarea fiecărui participant a unei sume forfetare, în valoare de 2500 RON/beneficiar, pentru cheltuieli destinate deplasării şi cazării participanților, condiționată de prezența zilnică la TIMM ediția 2023 pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului și de respectarea procedurii de implementare a programului.

Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt: expoziție cu vânzare a produselor și serviciilor oferite de firmele participante, organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanți și activități de promovare a evenimentului.

Pot beneficia de facilitățile enunțate anterior următorii operatori economici: întreprinderi mici şi mijlocii, definite conform  Legii nr. 346/2004, care îndeplinesc, cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii:

a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale sau în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri;

b) au capital social integral privat;

c) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004;

d) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;

e) nu au fost subiectul unei decizii / ordin de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis a Comisiei Europene / al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

f) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Totodată, precizăm că, în perioada 4 – 5 noiembrie, evenimentul va continua cu organizarea de ateliere de lucru, cursuri și dezbateri pe tematica generală a târgului, respectiv IT și Cyber Security.   

Pentru informații legate de înscriere și condiții de participare, puteți accesa site-ul www.programe-imm.ro, secțiunea TIMM Iași, aplicaţie deschisă începând cu 12.10.2023, ora 10.00, sau ne puteți contacta direct la sediul AIMM Iași: Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 45 A, bl. B2, parter, Iași, județul Iași, tel: 0371402212, email: oficiuiasi2@imm.gov.ro, agentia.iasi@imm.gov.ro.

Distribuie și tu:

Norii negri și zorii trandafirii

Citește articolul scris de Varujan Pambuccian pentru PIN magazine despre Impactul Inteligenței Artificiale asupra programatorilor și a societății digitale.

RECOMANDATE

Articole similare

Creativitate la locul de munca, pinmagazine

Modele actuale de management nu stimulează creativitatea la locul de muncă

Managerilor le place să vorbească despre a avea echipe creative, oameni creativi sau idei creative – dar cea mai mare parte din discursurile astea sunt goale de conținut. Așa cum confundăm „strategia” (care este o viziune pe termen lung) cu „operațiunile” (care este execuția de zi cu zi a strategiei), la fel confundăm adesea „asta a fost creativ!” cu „acesta este ceva care a făcut niște bani pentru noi, probabil dintr-un accident fericit.” 

Dragos Panainte, pinmagazine

2024 – Pledoarie pentru Reconectare

Iată-ne ajunși (și) la final de 2023. Un an provocator pentru culturile organizaționale – burnout, great resignation, quiet quitting & mental health – au fost