Publicația industriei TECH regionale

Declarația comună privind consolidarea ecosistemului antreprenorial tech, din regiunile Europei Centrale și de Est și a Balcanilor de Vest

O nouă declarație semnată de organizațiile care reprezintă startup-urile din statele membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est și în Balcanii de Vest conturează angajamente concrete de stimulare a potențialului regional de dezvoltare și al antreprenorilor activi în aceste zone.
În 15 noiembrie a fost semnată o declarație comună de consolidare a ecosistemului antreprenorial din industria ICT, din regiunile Europei Centrale și de Est și a Balcanilor de Vest. Declarația a fost semnată de către organizații reprezentative pentru startup-uri din țările membre ale UE, România fiind reprezentată de către Spherik Accelerator – ambasador Startup Europe în țară.
Revoluția digitală oferă oportunități majore de creștere și inovare în ambele regiuni, care dispun de resurse importante în domeniu, cum ar fi forța de muncă cu abilități dezvoltate în industria de ICT, o comunitate puternică de startup-uri și o infrastructură în proces de dezvoltare, precum și proximitate către piețe mari de desfacere.
Startup-urile, în special, pot contribui la transformarea economiilor și a societăților în ambele regiuni, creând locuri de muncă de calitate înaltă. Cu toate acestea, ele continuă să întâmpine provocări care le împiedică să-și realizeze întregul potențial, cum ar fi fragmentarea eforturilor de a le sprijini, birocrația și lipsa de investiții. Prin urmare, este nevoie de un efort de cooperare pentru a îmbunătăți ecosistemele de startup-uri în ambele regiuni, pentru a crea un mediu favorabil inovării și pentru a permite întreprinderilor mici și mijlocii să se extindă și să participe la piața digitală unică a UE (EU Digital Single Market).
Declarația a fost semnată în cadrul Startup Europe Summit – un eveniment european anual care întrunește inovatori, investitori, factori de decizie politică, precum și alte părți de interes. În acest an, evenimentul s-a axat asupra regiunilor din Europa Centrală și de Est și a Balcanilor de Vest, și a adunat peste 500 de reprezentanți ai ecosistemului antreprenorial european, de la investitori, manageri și acceleratoare, până la reprezentanți ai autorităților europene și la jurnaliștii din zona de tehnologie. Cu această ocazie, Mariya Gabriel – Comisar European pentru Economia Digitală și Societate, a declarat:
”Sunt deosebit de încântată să găzduim ediția de anul acesta a Startup Europe Summit în Sofia și că punem un accent deosebit pe Europa Centrală și de Est și pe regiunea Balcanilor de Vest. Summit-ul s-a remarcat prin discuții inspirate și idei inovatoare pentru a conecta potențialul, dinamismul și creativitatea startup-urilor din aceste zone cu inițiativele și politicile UE. Un exemplu pertinent este Agenda Digitală pentru Balcanii de Vest (Digital Agenda for the Western Balkans), care a fost lansată în luna iunie, în Sofia, cu scopul de a sprijini partenerii regionali în inițiativele pentru transformarea digitală și să aducă beneficii și oportunități cetățenilor și zonei antreprenoriale.”
 
Diana Rusu, Director Executiv al Spherik Accelerator, semnatară a declarației, adaugă:
”Regiunea Europei Centrale și de Est a fost privită mult timp ca fiind codașă în inovație, cu lipsuri și defecte, și care pierde talente și investiții, în loc să le atragă. Cu toate acestea, credem că regiunea are un potențial uriaș neexploatat, niște diamante brute care vor putea fi șlefuite mai bine în momentul în care vom crea sisteme de colaborare și parteneriate internaționale în regiune, proiecte noi cu perspective originale privind modul de abordare a provocărilor complexe din această perioadă. Rețelele de colaborare și platformele pot furniza infrastructura adecvată pentru a construi și scala afaceri și proiecte noi, drept urmare, suntem bucuroși să participăm la această inițiativă, stabilind tonul pentru alte acțiuni de susținere reciprocă.”
 
Crearea de legături puternice între diferitele hub-uri de startup-uri din statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est și din Balcanii de Vest
Semnatarii Declarației vor lucra împreună pentru a crea legături mai puternice între comunitățile antreprenoriale din țările Europei Centrale și de Est și a Balcanilor de Vest, pentru a promova o colaborare mai apropiată și specializată între acestea, cu scopul de a le conecta la hub-urile mari europene, care dispun de expertiză și resurse.
Mai multe detalii despre rețele și activitățile acestora:
Startup Europe Central and Eastern Europe Network
Contact: Krisztina Toth, Director of Corporate Affairs, Europa Media Group.
Contact Romania: Diana Rusu, Director Executiv, Spherik Accelerator.
Startup Europe Central Western Balkans Network
Contact: Vesna.Ivanoska, General Manager, Seavus Education & Development Center.
 
{EN} Joint Declaration Reinforcing the Central and Eastern European and Western Balkans Technological Entrepreneurship Ecosystem
 
A New Declaration signed by organisations representing startups in Central and Eastern European Union Member States and the Western Balkans outlines concrete commitments to boost the regional growth potential of the regions and its entrepreneurs.
On 15 November, a Joint Declaration Reinforcing the Central and Eastern European and Western Balkans Technological Entrepreneurship Ecosystem was signed by organizations representing startups from the Central and Eastern European EU Member States and from the Western Balkans. Romania was represented by Spherik Accelerator – Startup Europe Ambassador in the country.
The digital revolution offers major opportunities for growth and innovation in both regions, which have major assets such as a large pool of talented people with strong ICT skills, a dynamically growing startup community and rapidly improving infrastructure and connectivity, as well as proximity to large markets.
Startups, in particular, can help transform local economies and societies in both regions, while creating high-quality jobs. However, startups continue to face challenges that prevent them from realizing their full potential such as fragmentation of efforts to support them, red tape and under-investment. A cooperative effort is thus needed to improve startup ecosystems in both regions, to provide an innovation-friendly environment and enable digital startups and SMEs to scale-up and participate in the EU Digital Single Market.
The Declaration was signed on the margins of this year’s Startup Europe Summit, Europe’s annual rally with innovators, investors and policy makers. The Summit, which this year focused on the Central and Eastern European regions as well as the Western Balkans, gathered more than 500 representatives of the European entrepreneurial ecosystem spanning from investors, CEOs and accelerators to European authorities and technological journalists.On this occasion, Commissioner for Digital Economy and Society Mariya Gabriel said:
„I am particularly pleased to host this year’s Startup Europe Summit in Sofia with a special focus on the Central and Eastern Europe and the Western Balkans region. The summit featured inspiring discussions and present further ideas to link up the potential, dynamism and creativity of startups in these regions with EU policy initiatives. One pertinent example is the Digital Agenda for the Western Balkans, which we launched in June in Sofia with the Western Balkans’ leaders aimed to support the regional partners to succeed their digital transformation and bring about benefits and opportunities to citizens and businesses.”
Diana Rusu, Executive Manager at Spherik Accelerator, has added: ”The CEE region has been seen for a long time as a laggard in terms of innovation, with many flaws and missing assets, thus losing instead of  attracting talent and necessary funding for ideas and projects. Yet, we believe that the region has some rough diamonds that will be better supported via a regional ecosystem based on partnerships across the countries in the area, new projects with original perspectives on how to tackle complex challenges during this fast changing times. Networks and platforms will provide the proper infrastructure to build and scale new businesses and projects, thus we are happy to be part of this initiative setting the tone for other supportive actions.”
Forging stronger links between the different startup hubs in Central and Eastern European EU States and the Western Balkans
The signatories to the Declaration will now work together to forge stronger links between the different startup hubs in the respective countries, promote greater cooperation and specialization and link up the Central and Eastern European and Western Balkans’s startup ecosystems to more mature European hubs so as to tap into their expertise and resources.
More information regarding the networks and its activities:
Startup Europe Central and Eastern Europe Network
Contact: Ms. Krisztina Toth, Director of Corporate Affairs, Europa Media Group.
Contact Romania: Diana Rusu, Executive Manager, Spherik Accelerator.
Startup Europe Central Western Balkans Network
Contact: Ms. Vesna.Ivanoska, General Manager, Seavus Education & Development Center.

Distribuie și tu:

START Nominalizări PIN AWARDS 2024!

Industria regională de TECH se pregătește să celebreze o nouă serie de recunoașteri prin Gala PIN AWARDS 2024, care va avea loc joi, 23 mai

RECOMANDATE

Articole similare

Laser Valley Innovation Bootcamp 2024

Echipa care va inova chirurgia câștigă Laser Valley Innovation Bootcamp 2024

A doua ediție a Laser Valley Innovation Bootcamp a avut loc între 14-16 iunie în orașul Măgurele, la Conacul Oteteleșanu. A reunit peste 100 de participanți dornici să inoveze și să creeze afaceri și proiecte revoluționare în sectorul tehnologiei. Scopul principal al Laser Valley Innovation Bootcamp este de a facilita colaborarea între cercetătorii din Institutele Naționale de Cercetare – Dezvoltare, antreprenori și studenți, pentru a genera noi proiecte cu potențial inovator sau pentru a avansa inițiative existente.

Laser Valley Innovation Bootcamp

Laser Valley Innovation Bootcamp revine pe 14 iunie. Peste 100 de participanți, așteptați la evenimentul dedicat cercetării, inovării și formării de business-uri în tehnologie

aser Valley Innovation Bootcamp revine în orașul Măgurele pentru al doilea an consecutiv. Evenimentul dedicat cercetării, inovării și formării de business-uri în tehnologie aduce împreună cercetători, antreprenori și studenți pasionați de inovație și tehnologie. Peste 100 de participanți sunt așteptați în cadrul Laser Valley Innovation Bootcamp. Evenimentul se va desfășura între 14 – 16 iunie la Conacul Oteteleșanu și Biblioteca Națională de Fizică din Măgurele (Ilfov).