Publicația industriei TECH regionale

O societate incluzivă cu ajutorul tehnologiei

Povestea Fundaţiei Orange a început în anul 2012, prin implicarea în viaţa comunităţii, pentru a aduce schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. De atunci, 6 milioane de euro au fost investiţi pentru a susține comunitatea prin implementarea a 118 proiecte, în cadrul celor cinci programe cu acoperire naţională: Digitaliada – educaţie digitală pentru creşterea performanţei şcolare a elevilor, Lumea prin Culoare şi Sunet – incluziune socială a persoanelor cu deficienţe de văz şi de auz, Susţine un ONG! –  încurajarea voluntariatului şi a implicării sociale a angajaților Orange România, Centrul Digital pentru Femei – egalitate de şanse pentru femeile vulnerabile cu ajutorul tehnologiei şi Solidarity FabLab – incluziune socială a tinerilor vulnerabili, cu ajutorul tehnologiei.

Instrumentele digitale, tehnologia și solidaritatea sunt principiile cheie ale acțiunilor filantropice ale Fundaţiei, iar cele cinci direcţii principale vin în sprijinul grupurilor mai puțin avantajate, pentru a contribui la integrarea lor în societate.

O “societate pentru toţi” în România

Conform raportului Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități din 30 septembrie 2020, la noi în ţară trăiesc peste 116.000 de persoane, adulți și copii cu deficienţe de vedere, auz sau surdocecitate. Deşi există un act legislativ care conține dispoziții privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi încă din 2006 şi de asemenea, există o serie de instrumente legislative și declarații internaționale și europene care au scopul de a garanta egalitatea de șanse și de a promova o viață independentă, în prezent, politicile interne de suport pentru acest grup, atât în educaţie, sănătate, cât şi în ce priveşte piaţa locurilor de muncă, reprezintă în continuare o problemă cheie.

Acest grup vulnerabil trebuie să se bucure de aceleași drepturi ca orice altă persoană și trebuie să primească aceleași oportunități pentru a putea participa deplin ca parteneri cu rol egal în toate domeniile vieții, aşa cum este precizat şi în Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027. 

În România, procesul de formare a unei culturi și a unei societăţi incluzive se află abia la început, iar cele mai mari eforturi pentru a se realiza o schimbare în această direcţie sunt realizate cu ajutorul exemplelor de bună practică ale familiilor persoanelor cu dizabilităţi, profesioniştilor din domeniu şi organizaţiilor societăţii civile care desfăşoară programe şi proiecte în beneficiul acestei comunităţi.

Lumea prin Culoare și Sunet – cu ajutorul tehnologiei, deficienţa nu mai înseamnă limitare

Lumea prin Culoare și Sunet este cel mai amplu fond de finanţare dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere/auz din România şi singurul fond special creat pentru aceasta comunitate. Lansat în anul 2012, programul promovează dreptul la integrare socială, profesională și culturală a persoanelor cu deficiențe de vedere / auz din România şi însumează astăzi aproape 700.000 de beneficiari direcți și indirecți şi o investiție de 2.45 milioane.

Fundaţia Orange sprijină de nouă ani accesul acestui grup vulnerabil la informație, educație, cultură, servicii, dar și integrare pe piața muncii, stimulând incluziunea socială la nivel naţional, promovând tehnologia ca vector esențial pentru a construi o lume a șanselor egale.

Prin intermediul acestui program, 46 de proiecte au fost finanţate, dintre care peste 34 cu componente digitale, pentru că tehnologia, în special cea asistivă este esenţială în viaţa de zi cu zi a persoanelor cu dizabilităţi senzoriale. Fie că este vorba de mersul  la şcoală şi învăţat, o călătorie prin oraş, o programare la medic sau la o instituţie publică sau o vizită la muzeu, tehnologiile asistive ajută la integrarea persoanelor cu dizabilităţi. Mai mult, de aceste tehnologii beneficiază în final toţi cei care interacţionează într-un fel sau altul cu persoanele cu dizabilităţi: angajaţi, profesori, familie, reprezentanți ai instituţiilor publice.

Fundaţia Orange promovează accesibilitatea cu ajutorul tehnologiei şi sprijină prin intermediul acestui fond de finanţare ONG-urile din România care dezvoltă proiecte în beneficiul persoanelor cu deficienţe de văz / auz.

Dintre soluţiile dezvoltate în cadrul programului amintim: Aplicaţia Voci pentru mâini – interpretare video la distanţă, Sunetul paginilor – o biblotecă digitală special creată pentru utilizatorii cu dizabilităţi vizuale, cu au  acces gratuit atât online cît şi la sediul Bibliotecii Naţionale a României, Dlmg.ro – un dicţionar de limbaj mimico-gestual, dar şi o aplicaţie cu acelaţi nume, manual.ailg.ro – primul manual digital de limba semnelor române, Ailg.ro – o platformă cu informaţii diverse pentru surzi, esense.ro – un pachet de softuri educationale open source pentru copiii cu surdocecitate, afostodata.net/povesti-in-limba-semnelor – poveşti din programa şcolară interpretate în limbajul semnelor, idea-isa.ro – platformă educațională accesibilă persoanele cu deficiențe de vedere, cu resurse despre istoria romanilor si ornitologie, ARTmobile – 40 de lucrări din cadrul Muzeului Naţional de Artă al României prezentate sub formă audio sau a unor dramatizări și scurte filme subtitrate, Tandem Access – aplicaţia care îi ghidează și îi ajută pe nevăzători să se deplaseze fără însoțitor și în siguranță atunci când circulă cu metroul.

În anul 2021, în cadrul programului Lumea prin Culoare şi Sunet se află în desfăşurare 7 proiecte care contribuie la construirea unei lumi a şanselor egale cu ajutorul tehnologiei.

Tactile Printer One este soluţia ce îi ajută pe nevăzători să dobândească autonomie şi să asimileze cât mai multe informaţii. Acest proiect complex este bazat pe inteligență artificială va facilita accesul la studiu independent pentru copiii nevăzători / cu deficiențe de vedere prin intermediul a trei componente: software, hardware și educațională. În cadrul proiectului, în anul 2020 a fost lansat Image Creator – primul software din lume ce realizează desene interactive pentru copiii nevăzători. În completarea Image Creator, a fost dezvoltată în colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti și Lions Club Arad, prima imprimantă tactilă de tip “Do It Yourself”, pe care oricine o va putea realiza acasă, după un manual pus la dispoziție gratuit, reducând substanțial costul de reliefare a planșelor tactile. 

E-sense este proiectul care revoluţionează educaţia copiilor cu surdocecitate prin intermediul tehnologiei. Acesta facilitează accesul copiilor cu surdocecitate la o educaţie de calitate, prin intermediul unui pachet de soft-uri educaţionale accesibilizate, open source şi gratuit – esense.ro. Specialişti în domeniul surdocecităţii şi IT au identificat împreună cele mai bune soluţii, pentru ca domenii de curriculum precum limbă şi comunicare, arte, matematică şi ştiinţe să prindă viaţă sub forma unor soft-uri educaţionale accesibilizate pentru educaţia copiilor cu surdocecitate. 

Studiu de caz: natura face parte dintr-un program de educație digitală incluzivă, ce are ca obiectiv extinderea platformei existente de e-learning “Învățare prin Sunet și Atingere” cu texte, materiale audio și tactile care descriu 15 subiecte importante din domeniile fizică și chimie, adaptate nevoilor copiilor cu deficiențe de vedere.

Natura urbană: forme şi sunete este inițiativă ce foloseşte tehnologia asistivă pentru a încuraja persoanele cu deficiențe de vedere și auz să viziteze și să se bucure direct și independent de beneficiile pe care le are de oferit tuturor oamenilor, dincolo de dizabilități, Parcul Natural Văcărești, primul parc natural urban din România și cel mai mare spațiu verde al capitalei.

Dezvoltare personală pentru surzi în Limba Semnelor Române este un proiect ce oferă pentru primă dată în România acces gratuit la resurse educaţionale şi de suport pentru dezvoltare personală, sănătate mentală și emoțională a persoanelor cu deficienţe de auz.

BLINDhub propune o soluție digitală menită să faciliteze accesul persoanelor cu deficiențe de vedere pe piața muncii şi la mediul educaţional. În cadrul proiectului va fi realizată o aplicație mobilă, în care beneficiarii își vor crea un profil profesional complet, ce va include și un video CV, iar companiile interesate vor avea ocazia să filtreze în baza de date și să trimită direct solicitări de interviu către candidați. Materialul de tip video CV va fi realizat cu ajutorul echipei de proiect în cadrul celor 2 centre BLINDHub din București, dar și în țară, în cadrul evenimentelor ce vor fi organizate în 10 mari orașe, cu scopul de a promova beneficiile aplicației, atât pentru angajat, cât și pentru angajator. 

Sensi este primul proiect de siguranță online pentru copiii cu surdocecitate, ce are ca scop principal îmbunătățirea calității vieții pentru acești copii, ceea ce le va permite să ducă o viață autonomă și să se bucure de integrarea socială fără riscuri de abuz, neglijare și exploatare

Pentru a naviga într-o lume care nu este creată pentru persoanele cu deficienţe senzoriale, există o mare nevoie de resurse şi de instrumente speciale, de acces la informaţie şi chiar de sprijin în depăşirea provocările emoționale cauzate de excluziunea socială. Fundaţia Orange contribuie la construirea unei societăţi incluzive şi sprijină aceste comunități să depăşească provocări ale vieţii de zi cu zi, cu ajutorul tehnologiei.

Mai mult, prin programul Lumea prin Culoare şi Sunet, au fost puse bazele unui model de bune practici în ceea ce priveşte integrarea socială a persoanelor cu deficienţe de vedere şi de auz din România. Însă, dincolo de un program ce susţine incluziunea socială, există întotdeauna binele făcut şi poveştile emoţionate ale beneficiarilor acestor proiecte. Dincolo de cifre, există oameni care se bucură astăzi sau care vor beneficia pe viitor de aceste soluţii asistive ce fac viaţa de zi cu zi mai uşoară: elevi nevăzători care pot studia independent, persoane surde care pot comunica cu cei din jur în diverse situaţii de viaţă apelând la servicii de interpretare video la distanţă, părinţi care învaţă online limbajul semnelor pentru a comunica cu micuţii deficienţi de auz, tineri nevăzători care îşi găsesc un loc de muncă, elevi cu surdocecitate care nu rămân în urmă cu învăţătura pentru că beneficiază de un soft educaţional special.

“Singuri putem face atât de puțin, împreună putem face atât de mult.” Helen Keller

Distribuie și tu:

START Nominalizări PIN AWARDS 2024!

Industria regională de TECH se pregătește să celebreze o nouă serie de recunoașteri prin Gala PIN AWARDS 2024, care va avea loc joi, 23 mai

RECOMANDATE

Articole similare

Peste 50 de nominalizări la PIN AWARDS 2024!

Multe companii au nominalizat în echipă. În total, au fost 98 de nominalizări, iar pe lista finală au ajuns 40 de companii, persoane și inițiative înscrise care vor fi publicate pe site-ul galei PIN awards: www.pinawards.ro