Publicația industriei TECH regionale

Lista „To Do” a viitorului programator: pe lângă engleză și germană, pune mâna și învață și chineza

În multe domenii IT, chiar dacă există compatibilitate profesională sau tehnică, necunoașterea unei limbi străine de circulație internațională se poate solda cu un refuz al angajatorului, care va alege un candidat posibil mai puțin pregătit, dar cu mai bune cunoștințe de exprimare în alte limbi.
În ceea ce privește firmele care oferă servicii de IT și Outsourcing, dificultatea cu care se confruntă refera la faptul că au nevoie de personal care să vorbească cel putin două limbi străine la nivel avansat și, totodată, să detina abilitățile tehnice solicitate.
Cunoașterea a mai multe limbi străine e un avantaj tot mai mare
Procesul accelerat de globalizare, ai cărui martori (citește: actori) suntem, aduce cu sine o expansiune a companiilor, naționale și multinaționale, dublată de creșterea numărului de angajați, aceștia din urmă provenind din spații culturale și lingvistice diverse și interacționând, atât profesional cât și personal, într-un număr mare de limbi, preponderent de circulație internațională.
Nu este o noutate, așadar, faptul că, în contextul economiei actuale, cunoașterea unei limbi străine a devenit criteriu de selecție la angajare, în timp ce cunoașterea unei a doua sau a mai multor limbi străine reprezintă, tot mai frecvent, un avantaj apreciat ca atare de angajatori.
În acest context, este exemplară maniera în care dinamica industriilor creative, cu precădere industria IT, antrenează progresul în alte domenii, în educație, de pildă, sector în care se întrevăd noi perspective legate de faptul că învățarea virtuală elimină în mare măsură constrângerile (de timp, spațiu etc.) și deschide orizonturi multiple prin asigurarea accesului la informația cu valențe educaționale actualizată în timp real. La rându-i, educația, prin intermediul dezvoltării in-dustriei IT, devine o realitate la care se poate conecta oricine, dobândind astfel acces nu doar la conținuturi personalizate, ci și la interacțiune și experimentare.
Proiecte care vă pot ajuta
Pentru a localiza, vorbim despre o relație simbiotică în cadrul căreia mediul educațional, în speță cel ieșean, trebuie să țină pasul cu evoluția industriei IT, aceasta din urmă având obligația de a contribui la trasarea și implementarea noilor perspec-tive în educație.
Este nevoie, în primul rând, de o viziune coerentă și de intervenții conjugate ale ac-torilor din comunitatea ieșeană – autorități, instituții educaționale, companii – pentru a facilita un dialog constructiv și a elimina, pe cât posibil, decalajele între industrie (IT) și mediul educațional. Exemple semnificative ale unor astfel de eforturi se regăsesc în activitatea unor ONG-uri și organizații din Iași care acționează ca actori și promotori locali cu experiență internațională în gestionarea de proiecte inovative în (și nu doar în) domeniul educațional, asumîndu-si rolul și responsabilitatea de a-și pune expertiza în sprijinul dezvoltării de proiecte care contribuie la valorizarea inteligenței locale prin utilizarea atuurilor și talentelor proprii industriei IT.
Dorim sa ilustram aceasta sinergie benefica cu citeva exemple de proiecte cu finanțare europeana derulate în Iași de către Fundația EuroEd și care se axează pe transpunerea realităților din diferite domenii de activitate în medii digitale pentru a fi accesate mai ușor și personalizate în funcție de nevoile fiecărui utilizator:

 • Conversia unui job într-un e-job (proiectul SEED)
 • Ghid pentru crearea unui business online (proiectul SEED)
 • Proceduri medicale paliative pentru pacienții suferinzi de boli incurabile (proiectul MedLang)
 • Teste online pentru identificarea aptitudinilor, deprinderilor și corelarea lor cu meseria potrivita (proiectul School&Work)
 • Matrice electronică pentru identifi-carea abilităților necesare angajării unei persoane cu dizabilități pe postul în care productivitatea acesteia este optima (proiectul UEMPLOY)
 • Platforma pentru validarea competentelor dobândite în activități nonformale (NON4LESL, http://www.non4lesl.eu/)
 • Platforma de e-learning I-earn
 • Accesibilizarea disciplinelor științifice pentru motivarea elevilor (proiectul e-Nature)

Astfel de exemple sunt de fapt mesagerii soluțiilor IT la problemele curente cu care se confrunta educația în condițiile procesului de intensificare a mobilității forței de munca și internaționalizării acesteia, al provocărilor ridicate de tehnologia comunicațiilor, dar și al identificării de nișe care permit aplicarea unor soluții inteligente care sa alinieze succesul industriei educației cu cel al industriei IT. Puntea de legătură: limba engleza pentru comunicare internațională.
Piața IT s-a orientat spre regiuni cu capacitați de comunicare în limbi străine
Datele statistice arată că singura industrie care s-a dezvoltat cu adevărat în Iaşul ultimilor ani este cea de IT. În prezent, sunt peste 7000 de specialiști IT în Iași, iar cifra crește cu fiecare generație de studenți. Piața de recrutări în domeniul IT pare deschisă mereu la Iași. Companii precum Endava, Ness, Optymyze, Centric, Amazon sau Capgemini, dar și Continental sau Embarcadero, au legat parteneriate cu TUIAȘI și UAIC, universitățile care se constituie, împreună, în surse de potențiali angajați prin cele șase specializări din zona tehnologiei informației. Astfel, Facultatea de Informatică, specializarea Informatică Economică de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), dar și cea de Matematică Informatică de la Facultatea de Matematică a UAIC, precum și Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) și specializările Electrotehnică și Electronică de la TUIAȘI, sunt principalele locuri spre care companiile se orientează atât pentru recrutări, cât și pentru crearea de programe de internship.
Jucători majori precum Oracle, Synargy, Pentalog, au confirmat deja potențialul în creștere al locului, alți actori de prim rang precum Ness Romania – BPO pentru servicii IT; XL World – BPO pentru servicii IT, clienți și telemarketing; Continental Auto-motive: SSC pentru servicii R&D; Amazon Development Center: SSC pentru dezvoltare de software; Xerox: BPO pentru servicii for IT; Endava, EBS, sau Capgemini au lărgit arsenalul de servicii IT pentru piața locala și internațională și au influențat prestația celor peste 10 universități publice și private, cu peste 50.000 studenți, și a celor mai bine de 135,600 angajați din Iași, precum și a tuturor serviciilor conexe, intre care serviciile educationale ocupa un loc fruntaș.
România, Iașul în particular, au ajuns sa se bucure de aceasta poziție privilegiata fiindcă piața de IT internațională a cautat destinații fără riscuri majore, dintre membrii UE din Europa de Est, unde se poate recruta forța de munca educata, talentata și motivata, cu deprinderi de comunicare în diverse limbi străine și disponibilitatea de a se adapta la contexte multiculturale și plurilingve.
Cursuri de limba română pentru ambasadori și principese
Utilizarea limbilor străine pentru comunicarea profesionala a devenit factorul sine qua non al unei prestații de calitate în aceasta industrie. În acest context, prestatorii de servicii educaționale se plasează, pe drept cuvînt, în poziția de vîrf de lance al serviciilor conexe celor IT. Aceasta poziție a fost rapid ocupata, pe de o parte, de o varietate de prestatori de dimensiuni cu predilecție mici și mijlocii, cu viteza de reacție și capacitatea de a răspunde „în no time” unor solicitări specifice nevoilor companiilor IT, la preturi modice, fără însă a asigura stabilitatea și coerenta livrării unor servicii educationale aliniate standardelor de calitate confirmate internațional și, pe de alta parte, de o grupare de organizații cu tradiție și un istoric de succes al serviciilor lingvistice și care își structurează o oferta ce acoperă, pe ansamblu, marea majoritate a nevoilor lingvistice ale in-dustriei IT. Vorbim aici de Centrul Cultural Francez, de Centrul Cultural German, de Consiliul Britanic și de Fundația EuroEd.
Primul furnizor din sectorul privat de cursuri de limbi străine în Iași, Fundația EuroEd, înființată în anul 1992 de Consiliul Britanic cu sprijinul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a fost reperul după care și-au modelat ulterior strategia cele mai multe instituții private din domeniu și a devenit un model de succes. Aici învață limba romana ambasadorii Regatului Unit înainte de a-și începe misiunea în România sau membrii Casei Regale înainte de a avea primele apariții publice.
Adesea angajații consideră suficient să știe numai engleza
Cu un public divers format din companii, administrația publica, studenți, elevi, copii, aceste agenții cu nume asigura servicii lingvistice pentru limbile engleza, franceza, germana și, mai recent, chineza predata prin intermediul limbii engleze (Fundația EuroEd), spaniola, italiana. Cu toate acestea, angajatorii din industria IT, cei care recrutează cursanții la Școala Informala de IT, companiile însele, considera ca este nevoie de un efort conjugat pentru a creste competitivitatea tinerilor cu un bun potențial profesional pentru angajare prin optimizarea cunoștințelor de limba străină. Un chestionar adresat industriei legat de competentele așteptate de angajatori arata ca tinerii angajați au o imagine idealizata despre nivelul cunoștințelor lor de limba străină – adesea doar engleza – pe care îl considera suficient contextului profesional, fără a sesiza ca se situează pe platoul incert de utilizator „frozen în the project”.
În această situație, răspunsul privind legătura dintre limbile străine și industria IT poate fi găsit, implicit, în descrierea pro-filului companiei Oracle: „At Oracle România, we work proactively with customers and partners to maximize the capabilities of their Oracle solutions via e-business and information flow. Our employees are entrepreneurial, but also team players, which means it’s easy to strike up great friendships în a truly multicultural environment (employees interacting with 28 countries all over the world în 20 lan-guages). Innovative? Ambitious? Inspired? There has never been a better time to join us! We recruit the most talented graduates in IT, business, communications or foreign languages.” (s.n.)
Vorbim așadar de medii corporatiste multiculturale, de firme ale căror manageri și angajați trebuie să aibă excelente competențe în comunicare, de cunoașterea limbilor străine în context generic și profesional. La acest ultim aspect, nu avem în vedere doar limba engleză. Într-o mare companie cum este Oracle, de exemplu, cunoașterea a încă două-trei limbi poate constitui un atú incontestabil. În acest sens, firmele care livrează cursuri de limbi străine au început campanii de conștientizare a avantajelor pe care le aduce buna cunoaștere a limbilor străine. Remarcam aici campaniile strategice de marketing digital concepute de Fundația EuroEd care indica publicului ca promovarea și o poziție superioara în companie rezida în capacitatea angajatului de a comunica fluent în 2-3 limbi internaționale, dintre care măcar una considerata „exotica” pentru zona geografica în care ne situam. Un alt mesaj transmis prin strategiile recente de marketing este ca învățarea unei limbi străine necesita perseverenta și o practica constanta, fără de care nivelul certificat în trecut nu poate fi menținut. Sa nu uitam ca popularele teste Toefl sau IELTS sunt valabile doar doi ani, interval suficient oricui pentru a-și schimba semnificativ nivelul de cunoaștere a unei limbi străine.
Câțiva pași de urmat
În multe domenii IT, chiar dacă există compatibilitate profesională sau tehnică, necunoașterea unei limbi străine de circulație internațională se poate solda cu un refuz al angajatorului, care va alege un candidat posibil mai puțin pregătit, dar cu mai bune cunoștințe de exprimare în alte limbi. În ceea ce privește firmele care oferă servicii de IT și Outsourcing, dificultatea cu care se confruntă refera la faptul că au nevoie de personal care să vorbească cel puțin două limbi străine la nivel avansat și, totodată, să dețină abilitățile tehnice solicitate. Pe lângă engleză și germană, vorbitorii de suedeză, norvegiană, olandeză sau poloneză sunt printre cei mai căutați pe piață. În combinație cu specializări tehnice, salariile acestora pot ajunge la 1.500-2.000 de euro net pe lună în cazul unui inginer care vorbește germana sau la 1.500 de euro net pentru un specialist IT care are cunoștințe de engleză sau franceză.
Cu titlu orientativ, iată câțiva pași de urmat pentru cei care doresc să studieze sau să-și îmbunătățească nivelul de cunoaștere a limbilor străine.
1. Aplică pentru cursul de limbă străină specific nevoilor tare. Identifică un furnizor cu experiență care poate oferi un limbaj specializat și care abordează toate cele cinci competențe lingvis-tice (înțelegerea limbii vorbite, înțelegerea unui text scris, capacitatea de a interacționa într-o conversație, capacitatea de a comunica oral și capacitatea de a redacta un text scris) în scopul folosirii active a limbii străine. Un alt aspect esențial în alegerea cursului perfect este regăsirea inovației și noutății în perspectiva educațională a furnizorului. Caută elemente precum învățarea virtuală (elimină constrângerile de timp, spațiu, asigură accesul la informația actualizată în timp real și deschide orizonturi multiple), platforme pentru validarea competențelor dobândite în activități nonformale.
2. Conștientizează erorile pe care le faci în discursul profesional, alcătuiește o listă de monitorizare a erorilor și revizuiește-o constant.
3. Exersează constant, preferabil cu glas tare, dacă este posibil. Compară modul cum sună discursul tău oral cu cel al vorbitorilor nativi, observă erorile și corectează-te.
4. Notează eventualele întrebări pe care le ai legate de modul cum funcționează limba străină, apoi întreabă profesorul, un vorbitor nativ sau … google!
5. Adaugă mereu cuvinte noi pe lista de vocabular și vizitează lista cât mai frecvent posibil pentru a facilita transferul itemelor lexicale în memoria pe termen lung.
6. Gândește direct în limba străină, de regulă sintaxa și topica acesteia nu se suprapun pe template-ul limbii române.
7. Antrenează-ți urechea urmărind podcast-uri, programe TV, filme și radio în limba străină.
Încheiem aceasta inventariere a cheilor succesului profesional în industria IT cu cîteva afirmații cu caracter axiomatic, arhicunoscute și, poate de aceea, frecvent ignorate:
Primul pas, pe lângă deținerea competențelor specifice locului de muncă vizat, îl reprezintă cunoașterea funcțională a limbii engleze. Dacă încă nu ești familiarizat cu limba engleză, învață aceasta limba și vei vedea curînd beneficiile.

 • Engleza este „a must” indiferent de domeniul de activitate. Iată citeva argumente:
 • Limba engleză este de departe cea mai folosită de vorbitorii de limbi străine. Cînd persoane care vorbesc limbi diferite încearcă să comunice, o fac în limba engleză;
 • Mai mult decât o limba străină, engleza a devenit limba „business”-ului pretutindeni;
 • S.U.A. sunt lider în inovații tehnice și în dezvoltare economica, așadar „English is a must”;
 • În multitudinea de țări care au limba engleza ca limba oficiala, cunoașterea sa iți deschide oportunități imediate;

Nu în ultimul rînd, cunoașterea limbii engleze oferă șansa de a studia în străinătate și implicit, oferă acces la o educație mai buna și la dezvoltarea unor deprinderi diferite de cei care nu parcurg un traseu internațional.
Ca ultim sfat: adaugă germana sau franceza limbii engleze. Iată și o serie de motive pentru care germana, de pildă, trebuie învățată:

 • Germania este lider mondial în domeniul ingineresc;
 • Economia germana este cea mai puternică din Europa și numărul 4 în lume. Gândește-te cîte oportunități îți poate oferi!
 • Limba germană este a doua cea mai uzitată limba în domeniul științific;
 • Numeroase multinaționale își au sediul în Germania;
 • Având cunoștințe de limba engleză, limba germană este mult mai simplu de învățat și asimilat.

Distribuie și tu:

START Nominalizări PIN AWARDS 2024!

Industria regională de TECH se pregătește să celebreze o nouă serie de recunoașteri prin Gala PIN AWARDS 2024, care va avea loc joi, 23 mai

RECOMANDATE

Articole similare

Peste 50 de nominalizări la PIN AWARDS 2024!

Multe companii au nominalizat în echipă. În total, au fost 98 de nominalizări, iar pe lista finală au ajuns 40 de companii, persoane și inițiative înscrise care vor fi publicate pe site-ul galei PIN awards: www.pinawards.ro