Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/r104445pinm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Imaginea firmelor IT&O locale, într-un studiu comandat de PINmagazine.ro - PIN Magazine

Publicația industriei regionale de IT & outsourcing

Imaginea firmelor IT&O locale, într-un studiu comandat de PINmagazine.ro

Poate crezi că ești cel mai bun angajator. Dar cum te privesc angajații și cei din afara companiei?
Evoluțiile de pe piața muncii (în general) și din industria IT (în special) au creat un dezechilibru între ofertă și cerere. Specific, industria IT din România se află într-un ritm de dezvoltare care nu poate fi susținut la același ritm prin creșterea numărului persoanelor calificate (programatori, în special).
În aceste condiții (cererea este mai mare decât oferta de personal calificat), companiile IT se concurează intens pentru atragerea de personal. Corespunzător, companiile și-au adaptat strategiile de HR în această direcție.
Prezentul studiu își propune ca obiectiv major identificarea imaginii angajatorilor locali din industria IT prin prisma percepțiilor pe care le au angajații din această industrie,
Ce înseamnă imaginea angajatorului?
În ceea ce privește imaginea angajatorilor, în literatura de specialitate a fost lansat inițial conceptul de Employer Branding (mijlocul anilor `80), din care s-a desprins ulterior componenta de Employer Attractiveness. În esență, Employer Branding descrie STRATEGIA (efortul angajatorului), iar Employer Attractiveness descrie REZULTATUL (percepțiile create la nivelul angajaților).
Employer branding = the sum of a company’s efforts to communicate to existent and prospective staff that it is a desirable place to work (Lloyd 2002) i.e.‚ it is a great place to work.
Employer attractiveness = the envisioned benefits that a potential employee sees in working for a particular organisation. Berthon, Ewing, Hah (2005)
Pornind de la rezultatele obținute prin documentarea în bibliografia de specialitate, au fost purtate interviuri cu manageri HR locali, pentru identificarea de componente adiționale și particularități ale industriei IT.
În urma documentării și a interviurilor a fost generat un instrument de măsurare format din mai mulți itemi (întrebări). Imaginea angajatorilor a fost evaluată prin prisma mai multor variabile:

 • Notorietate (awareness)
 • Familiaritate
 • Net Promoter Score
 • Atractivitatea angajatorilor

Chestionarul a fost operaționalizat de pe platforma SurveyGizmo. Colectarea datelor s-a derulat în intervalul 31 ianuarie – martie 2017. După validarea preliminară, s-au obținut 845 chestionare valide. Datorită efortului necesar pentru completare, o parte dintre respondenți au renunțat pe parcurs și au abandonat completarea (un proces firesc/natural în derularea studiilor de piață). Oricum, informațiile din chestionarele completate chiar și parțial, au fost salvate și au contribuit la asigurarea robusteței rezultatelor.
REZULTATE
I. NOTORIETATEA (awareness) a fost măsurată sub forma unui test de recunoaștere (bifarea numelui companiei dintr-o listă de 49 firme). Top 10 este redat în tabelul următor:

Notă: aceste rezultate nu trebuie interpretate în sensul unei performanțe comparative. Multe dintre firmele IT, mai ales cele cu 20-50 angajați, se focalizează doar asupra unui segment de angajați și nu sunt interesate de crearea unei notorietăți foarte extinse.


II. FAMILIARITATEA este măsurată prin selectarea din lista companiilor pe care participanții le-au bifat la awareness, a celor pe care respondenții le cunosc bine. (Familiaritate = cunoști bine compania respectivă deoarece 1) lucrezi acolo sau 2) în ultimii 3-4 ani ai lucrat la acea companie, ori 3) ai discutat cu prietenii, ai interacționat cu oamenii de acolo, ai asistat la prezentări ale acelei companii etc.


III. NET PROMOTER SCORE este un indicator al imaginii de ansamblu a fiecărei companii. În formula standardizată, NPS se măsoară ca diferență dintre procentajul „promoterilor” și procentajul „detractorilor”. Promoterii sunt cei care acordă scoruri (note) de 9 și 10, iar detractorii sunt cei care acordă scoruri (note) 1-6. Cei care acordă scoruri (note) de 7 și 8 sunt „neutri”.


În studiul de față, NPS este măsurat ca un scor mediu al scorurilor obținute în intervalul 0-10.

 


IV. ATRACTIVITATEA ANGAJATORULUI este măsurată pe 15 componente distincte.
Topurile primelor 10 firme pentru fiecare componentă sunt redate în cele ce urmează. În tabele sunt redate scorurile medii (pe o scală 1-7) și numărul de răspunsuri pe baza căruia s-au calculat scorurile medii.
1. ATRACTIVITATEA PACHETULUI SALARIAL


2. INOVATIVITATEA PRACTICILOR INTERNE


3. EXISTENȚA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


4. POSIBILITĂȚI DE ROTAȚIE PE POSTURI


5. CALITATEA TEAM-BUILDING-urilor


6. TRANSPARENȚA INTERNĂ


7. WORK-LIFE BALANCE


8. CHALLENGE PROFESIONAL


9. EXISTENȚA POSIBILITĂȚILOR DE AVANSARE IERARHICĂ


10. POSIBILITĂȚILE DE AFIRMARE PENTRU ANGAJAȚII TINERI


11. CALITATEA RELAȚIILOR MANAGER- ANGAJAT


12. CALITATEA MEDIULUI FIZIC DE LUCRU


13. LIDERII DE IMAGINE AI COMPANIEI


14. POPULARITATEA companiei PRINTRE IT-IȘTI


15. IMPLICAREA SOCIALĂ ȘI COMUNITARĂ


Structura eșantionului
Structura eșantionului poate fi descrisă prin prisma mai multor criterii (variabile) considerate a fi relevante pentru interpretarea rezultatelor finale:
Tipul jobului
Din perspectiva acestei variabile, există 6 grupuri de respondenți:

 • studenți/practicanți
 • PROGRAMATORI
 • TESTERI
 • personal auxiliar (financiar, resurse umane, marketing-vânzări)
 • manageri și întreprinzători IT
 • personal deservire clienți (front-desk)

Experiența în IT
Din perspectiva experienței, au fost create 4 grupuri:

 • juniori (sub 2 ani experiență)
 • mușchetari (2-5 ani experiență)
 • seniori (5-10 ani experiență)
 • veterani (peste 10 ani experiență)


În ceea ce privește experiența în IT, eșantionul are o distribuție relativ uniformă (cca 25% pentru fiecare dintre cele 4 grupuri). Întrebarea privind experiența a fost plasată la începutul chestionarului, motiv pentru care a avut un număr mare de 674 răspunsuri (fiind, de asemenea și întrebare filtru).
Tipul JOB-ului
Întrebarea privind tipul job-ului actual a fost plasată la sfârșitul chestionarului, unde au ajuns mai puțini participanți. De asemenea, unii participanți au evitat să răspundă la acest item, motiv pentru care au existat doar 262 răspunsuri valide.
 

Vârstă
Din punct de vedere al vârstei, eșantionul obținut are un interval de variație între 18 și 59 ani. Distribuția este însă una de tip normal (ușor asimetrică la dreapta), cu o medie de 30 ani și cu un procentaj cumulat de 90% în intervalul 20-40 ani.
Sex
Din punctul de vedere al compoziției pe sexe, eșantionul este format din 26.4% femei și 73.6% bărbați.
Profil educațional
Dintre cei 251 respondenți care au declarat profilul educațional, 204 (81%) au absolvit facultatea, iar 47 (19%) sunt studenți în diferite stadii de absolvire. În ceea ce privește profilul facultații, majoritatea (52%) urmează fie profilul Informatică, fie profilul Computer Science.
De asemenea, cca. 50% dintre absolvenții de facultate (105 persoane din 204) urmează sau au absolvit forme avansate de educație (master și doctorat).

Distribuie și tu:

Angajații din IT au ajuns la 16% din totalul angajaților din zona Iașului

Angajații din domeniile IT au ajuns la 24.000 de persoane, numărul total de angajați din zona urbană a Iașului plus periferiile atinge aproximativ 150.000 de persoane
mai bine de 20% dintre cei 24 de mii de salariați lucrează în primele două companii din ierarhia angajatorilor locali: Amazon și Continental.

Norii negri și zorii trandafirii

Citește articolul scris de Varujan Pambuccian pentru PIN magazine despre Impactul Inteligenței Artificiale asupra programatorilor și a societății digitale.

RECOMANDATE

Articole similare