R

Rămâi cu mai mulți bani în buzunar: microîntreprindere vs. PFA

2016 a adus, odată cu noile reglementări în domeniul fiscalității, o serie importantă de modificări privind impozitarea microîntreprinderilor și a PFA-urilor. PIN Magazine vă oferă în acest număr un calcul practic în urma căruia veți putea concluziona care dintre cele două forme de activitate este mai avatajoasă.

O primă noutate privind sistemul de impozitare al microintreprinderilor este introducerea unui sistem diferențiat de cote de impozitare, între 1%-3% . Astfel, începând cu 1 ianuarie 2016, se aplică următoarele cote de impozitare:

  • 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
  • 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
  • 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. Totuși, condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

  • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
  • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
  • O altă noutate adusă de Codul Fiscal este majorarea plafonului până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere, care a crescut

În ceea ce privește sistemul de impozitare al PFA-urilor, noul Cod Fiscal aduce următoarele modificări.
Persoana fizică independentă care are și calitatea de salariat este obligată să plătească contribuție la pensie.
Totodată, scade cota de contribuție obligatorie la nivelul contribuției indivi duale de 10,5%. Dacă se dorește, se poate opta pentru cota integrală de contribuție de asigurări sociale, corespunzătoare condițiilor normale de muncă: 26,3%;

  • S-a eliminat baza de calcul minimă la calculul contribuției de sănătate, care era salariul minim brut pe țară.
  • De reținut faptul că, în cazul societăților, asociatul nu se poate folosi de câștigurile unității decât prin repartizare de dividende la finalul exercițiului financiar, pe când în cel al PFA-urilor reprezentantul legal dispune oricând de fondurile proprii.

Analizând exemplul oferit se poate concluziona faptul că în anul 2016 este mult mai avantajos din punct de vedere fiscal să fie desfășurate activități economice ca microîntreprindere.

CategoriesNumarul 1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.