Publicația industriei regionale de IT & outsourcing

PrivateSky – un proiect al Facultății de informatică finanțat de UE așteaptă colaborări cu firmele de IT

Nu știi de unde să faci rost de bani pentru ideile tale? Finanțări pentru antreprenori prin proiecte de cercetare

O problemă majoră a ecosistemului antreprenorial autohton a fost reprezentat până in acest moment de lipsa accesului la finantare. Există idei, abilitati de leadership, abilitati tehnice, există capacitate de munca dar accesul la resursele financiare a fost limitat de lipsa unor retele de business angels si de numarul mic de investitori de tip venture capital. De altfel nici la nivel european capacitatea de finantare a antreprenoriatului nu se poate compara cu Statele Unite.
Pentru micsorarea acestor decalaje, Uniunea Europeana (UE) aloca fonduri substantiale pentru a sprijini proiectele de devoltare ale companiilor. Antreprenorii români pot accesa linii de finantare direct de la UE cum ar fi Horizon 2020, dar si fonduri nationale pe liniile de finantare PNIII (Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare), POCU (Program Operational Capital Uman) sau POC (Program Operational Competitivitate).
Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) urmareste creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare (susţinerea performanţei operatorilor economici), creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontiera (creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării şi dezvoltării experimentale din România) si creşterea rolului ştiinţei în societate (creşterea calităţii serviciilor oferite precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor).
Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane si in acest cadru exista programe de tipul România Start-Up Plus având pe lângă obiective ce privesc direct resursele umane, si stimularea antreprenoriatului.
Proiectele POC sunt in general mai complexe dar si mai bine finantate si vin in sprijinul activitătilor de cercetare ce se pot finaliza cu produse comerciale.
Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi a obtinut in acest an o finantare in cadrul Programului Operational POC, Axa Prioritara: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3, tipul de proiect fiind Parteneriate pentru transfer de cunoștințe. Proiectul arondat domeniilor: Internetul viitorului si Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software, poarta denumirea de PrivateSky (Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor).
Proiectul, care se va derula timp de cinci ani, este bazat pe tehnologia coreografiilor executabile, si isi propune maturizarea unui sistem open source de tip ESB federat (Enterprise Service Bus) si realizarea unei platformei inovative – PrivateSky. Aceasta va permite realizarea partii de backend a aplicatiilor cloud si mobile prin oferirea unui mod de programare sofisticat care va asigura: monitorizare microserviciilor realizate cu Node.js si realizarea de integrari cu un grad mare de complexitate, in interiorul unei organizatii sau intre organizatii. Aceasta platformă va avea caracteristicile tipice pentru sistemele ESB dar va avea si posibilitatea de a federa ESB-urile PrivateSky.
In general sistemele ESB existente asigură integrarea in interiorul unei organizatii, iar integrarea intre organizatii se face doar prin servicii web pe un model de integrare point to point. Spre deosebire de integrarile point to point, integrările de tip BUS ofera o flexibilitate sporită si o reducere a costurilor de implementare si monitorizare.
In acest moment, la nivel mondial, tehnologiile nucleu ale platformei noastre reprezentate de coreografii executabile, pe care le studiem/dezvoltăm de mai bine de 4 ani, sunt la nivelul propunerilor academice. Prin acest proiect, tehnologia coreografiilor executabile promovată de PrivateSky va oferi o platforma stabila, bine testată si care poate să facă fată cerintelor de implementare din sistemele software comerciale.
Suplimentar, PrivateSky va contine instrumente si metode criptografice avansate pentru a verifica si asigura caracteristici de securitate si protectie a datelor necesare realizării unor sisteme software care respectă noua legislatia europeana referitoare la aspecte ce tin de privacy-by-design.
Pentru a realiza un transfer solid de cunostinte a tehnologiilor dezvoltate in cadrul proiectului si companii, se vor finanta o serie de proiecte comerciale ce folosesc PrivateSky. De asemenea, prin acest proiect se vor finanta si realizarea de studii de catre cercetatorii din Universitate la cererea companiilor.
Proiectul PrivateSky va fi dezvoltat astfel in parteneriat cu firme de software interesate de directiile mentionate. In acest sens atasam si Comunicatului de Presa prin care adresam companiilor invitatia de colaborare si asteptam solicitari din partea celor interesati.
LANSAREA PROIECTULUI:

Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor, acronim PrivateSky

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor, acronim PrivateSky.
Acest contract este finanțat în cadrul POC, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
Obiectivul proiectului PrivateSky îl constituie transferul de cunoștințe rezultate în urma activității de cercetare desfășurate în cadrul Facultății de Informatică către industria de IT.
Prin proiect se urmărește dezvoltarea unei platforme de tip PaaS (Platform as a Service), numită PrivateSky, în colaborare cu minim 6 companii mici și mijlocii, interesate să utilizeze platforma pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală de produse și servicii. Acest lucru le va permite lansarea de produse inovative pe noi piețe sau pentru conversia/integrarea aplicațiilor on-premise către/cu aplicații cloud. Codul sursă PrivateSky va fi licențiat în regim open-source.
Valoarea totală a proiectului este de 15.266.417,50 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 11.224.742,26 lei, iar contribuția din bugetul național este 2.182.737,74 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, 01.09.2016 – 31.08.2021.
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”
Persoană contact: conf.univ.dr. Lenuța ALBOAIE, Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Funcție: Director de proiect
Mobil: +40 742112712
Fax: +40 232 201490
E-mail: adria@info.uaic.ro Adresă: Str. General Berthelot nr.16, 700483 – Iași, România

Distribuie și tu:

Angajații din IT au ajuns la 16% din totalul angajaților din zona Iașului

Angajații din domeniile IT au ajuns la 24.000 de persoane, numărul total de angajați din zona urbană a Iașului plus periferiile atinge aproximativ 150.000 de persoane
mai bine de 20% dintre cei 24 de mii de salariați lucrează în primele două companii din ierarhia angajatorilor locali: Amazon și Continental.

Norii negri și zorii trandafirii

Citește articolul scris de Varujan Pambuccian pentru PIN magazine despre Impactul Inteligenței Artificiale asupra programatorilor și a societății digitale.

RECOMANDATE

Articole similare