D

Despre impozitarea banilor pe care i-ați câștigat online

Deseori întâlnim situații în care o societate din România lansează o aplicație online prin intermediul căreia încasează venituri de la persoane fizice sau juridice, UE sau non-UE, întrucât se adresează tuturor utilizatorilor din mediul online.
Tot aici vorbim de toate serviciile furnizate pe cale electronică, serviciile de telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune prestate către persoane neimpozabile UE sau non UE.
Cum sunt tratate din punct de vedere fiscal aceste tranzacții?
Prestarea serviciilor electronice, de către societăți din UE, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre UE sau non UE, se impozitează în țara unde beneficiarul/clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.
Pentru serviciile prestate către persoane fizice/neimpozabile din state membre UE sau non UE, societatea se poate conforma cu obligațiile de colectare și de declarare a TVA, fie prin înregistrarea în scopuri de TVA în fiecare stat mem-bru unde efectuează vânzări către persoane neimpozabile, fie prin
înregistrarea electronica în programul M1SS (Mini One Stop Shop).
Programul M1SS permite persoanelor impozabile care prestează servicii de telecomunicații, servicii de televiziune și radiodifuziune și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile, în state membre în care nu dețin un sediu, să declare TVA datorată pentru serviciile respective prin intermediul unui portal web.
Regimul este opțional și reprezintă o măsură de simplificare constând în faptul că prestarea are loc în statul membru al clientului și nu în cel al furnizorului.
Regimul permite persoanelor impozabile să evite înregistrarea în fiecare stat membru de consum.
Până la data de 20 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă va depune la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, declarația speciala de TVA D399, și va avea obligația plății sumei totale a TVA datorata în statele membre de consum intr-un cont special.
Declarația specială de TVA trebuie să conțină următoarele informații:

  • codul de înregistrare special în scopuri de TVA,
  • valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune efectuate în cursul pe-rioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile și valoarea corespunzătoare a taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibila;
  • valoarea totală a taxei datorate în statele membre de consum.

Prin norme este stabilită procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune desfășurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila care aplica regimul special, pentru care România este statul membru de înregistrare.

CategoriesNumarul 1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.